Rusija

U duhu shvatanja Moskve kao Trećeg rima, veliki knez Ivan IV, kasnije poznat kao Ivan Grozni, je 1547. krunisan za prvog cara Rusije. Za vreme svoje vladavine proširio je Rusku državu prema Volgi i zauzeo tatarske gradove Kazanj i Astrahanj. Tako je Rusija postala višenacionalna zemlja. Car Ivan IV je uveo prvi zakonik, feudalnu skupštinu i seosku samoupravu.

- Wikipedia

Rusija: Vizni režim i bezbednost
RusijaViza i bezbednost

Rusija: Vizni režim i bezbednost

Ažurirano 03.2018 Rusija je zemlja Evrope i Azije koja ima preko 140 miliona stanovnika. Stanovništvo je većinski hrišćanske pravoslavne veroispovesti. Posle pravoslavaca, po opredeljanju ...